விக்ரம் நடிக்கும் கோப்ரா: வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு

விக்ரம் நடிக்கும் கோப்ரா படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது