விக்ரம் படத்தின் முதல் மூன்று நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

விக்ரம் படம் உலகம் முழுக்க ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் முதல் மூன்று நாள்களில்…