விக்ரம் பிரபுவின் புதிய படம் அறிவிப்பு

டாணாக்காரன் படத்துக்குப் பிறகு விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் படம் – இரத்தமும் சதையும்.