விசைத்தறிகள் முடக்கம்: தினசரி ரூ.150 கோடி அளவுக்கு உற்பத்தி பாதிப்பு

இரண்டு மாத காலமாக விசைத்தறிகள் இயங்காததால் தமிழகத்தில் தினமும் ரூ.150 கோடி அளவுக்கு துணி உற்பத்தி பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.