விஜயகாந்த் நடிப்பதை உறுதிசெய்த இயக்குநர்: உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

விஜயகாந்த் நடிப்பதை இயக்குநர் விஜய் மில்டன் உறுதி செய்தார்.