விண்ணில் பாய்ந்தது பிஎஸ்எல்வி சி40

#39;பி.எஸ்.எல்.வி. சி40 #39; ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. இதுவே இந்தியாவின், 100வது செயற்கைக்கோள் ஆகும்.