விராட் கோலி 100 டெஸ்டுகள்: முக்கிய அம்சங்கள்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக விராட் கோலி இதுவரை ஒரு டெஸ்டிலும் விளையாடியதில்லை….