விரைவான விசாரணை தேவை

ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், தனது ஏழு பங்குத் திட்டங்களின் நிதி மேலாண்மைக் குழுவிலிருந்து தலைமை வா்த்தகரும், நிதி மேலாளருமான வீரேஷ் ஜோஷியை நீக்கியுள்ளது.