விரைவில் அறிமுகமாகிறது கேரள அரசின் ‘ஓடிடி’ தளம்

கேரள மாநிலம் புதிய ஓடிடி தளத்தினை அறிமுகப்படுதியுள்ளது. இதுதான் இதியாவிலே ஒரு மாநில அரசு உருவாக்கிய முதல் ஓடிடி தளம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.