வில்வித்தை: இந்தியா தடுமாற்றம்

உலகக் கோப்பை வில்வித்தை (2-ஆம் நிலை) போட்டியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பிரிவுகளில் இந்தியா தடுமாற்றம் கண்டது.