வீடியோ கேம் விளையாடினால்…! – ஆய்வு சொல்வது என்ன?


வீடியோ கேம் விளையாடுவது மூளையின் செயல்திறனை அதிகரிக்கும் என்று சமீபத்திய ஆய்வொன்றில் தெரிய வந்துள்ளது.