வெட்டக்கூடாது என்றால் எதையும் வெட்டக்கூடாது: நடிகை நிகிலா விமல்

பசுவை மட்டும் வெட்டக்கூடாது என்றால் கோழிக்கு என்ன நியாயம்?