வெளியானது 'பீஸ்ட்' அரபிக் குத்து தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தி பாடல்

பீஸ்ட் படத்திலிருந்து ஹிந்தி மற்றும் தெலுங்கு அரபிக் குத்து பாடல் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுவருகிறது.