வெள்ளை வெங்காயத்தை உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால் வயிற்றிலும் குடலிலும் ஏற்படும் புண்கள் ஆறும். ஒரு கப் தயிர் தினமும் சாப்பிட்டால் அல்சர் நெருங்காது.