வேகமான பந்து வீசுவது என் நோக்கமல்ல: உம்ரான் மாலிக்

இந்தியாவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் உம்ரான் மாலிக் வேகமான பந்து வீசுவது என்னுடைய நோக்கமல்ல என கூறியுள்ளார்.