ஷ்ரேயா கோஷல் பிறந்த நாள்: இந்தியாவின் அழகிய பாடகி!

தமிழ்நாட்டிலும் மிகப்பெரிய ரசிகர் வட்டம் உள்ளது.