ஸ்மார்ட்ஃபோனில் 16 கேமரா! காப்புரிமை வாங்கிய எல்.ஜி.