1000ஆவது ஒருநாளில் இந்தியா அபார வெற்றி: ரோஹித் சா்மா 60, சஹல் 4 விக்கெட்டுகள்