11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடிக்கும் தேசிய விருது பெற்ற வங்காள நடிகை

முன்னாள் நடிகை ஷர்மிளா தாக்கூர் 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தி படத்தில் நடித்து இருக்கிறார்.