11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2011 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்தியா

2011 உலகக் கோப்பை என்றால் தோனி அடித்த அந்த சிக்ஸர் தான்…