2ஆவது டெஸ்ட்: இலங்கை அணிக்கு 447 ரன்கள் இலக்கு

2ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை அணிக்கு 447 ரன்களை இலக்காக இந்திய அணி நிர்ணயித்துள்ளது.