2-ஆவது சுற்றில் சிந்து, ஸ்ரீகாந்த்

ஜொ்மன் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஸ்ரீகாந்த் ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.