2017ல் இறந்த பிரபலங்கள்

அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலக பிரபலங்கள் என பலரும் பிரபலங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.