2023-ல் பாகிஸ்தானில் தொடங்கப்படும் மகளிர் பி.எஸ்.எல்.: அறிவிப்பு

அடுத்த வருடம் முதல் பாகிஸ்தானில் மகளிர் பி.எஸ்.எல். போட்டி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.