215 வீரா், வீராங்கனைகள் உள்பட 322 போ் இந்திய அணி பங்கேற்பு: இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம்

பா்மிங்ஹாம் காமன்வெல்த் போட்டி (2022)-இல் 215 வீரா், வீராங்கனைகள் உள்பட 322 போ் கொண்ட அணி பங்கேற்கும் என இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் சனிக்கிழமை அறிவித்தது.