52வது கேரள அரசின் திரப்பட விருதுகள்

கேரளாவின் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் சாஜி செரியன் கேரள அரசின் 52வது திரைப்பட விருதுகளை அறிவித்தார்.